23. nedeľa v Cezročnom období 5. 9. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Andrea Sliacka (5. výr.) (Ch)

+ Daniel Kelčík s rod. (H)

18.15

V

+ rodičia Buďvesel a Okoličáni (O)

Utorok

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka

6.45

S

Poďak. za 95 r. Heleny a za dobrodincov (Ch)

9.00

V

Rekolekcie

+ Vendelín a Anna Priesol (H)

Streda

Narodenie Prebl. Panny Márie, sviatok

17.30

S

+ Dušan Jacko a Anton Kivoň (Ch)

+ Helena Dvorská (H)

18.15

V

Za Z, BP, DDS a poďak. za 20 r. manž. Ladislava a Zuzany (O)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Miroslav Tomes (1. výr.) (Ch)

17.30

S

+ Jolana, Ervín a Anton (O)

Za BP pre Ľudmilu (H)

Piatok

 

17.30

S

+ Ján a Albína Frič (Ch)

+ Títus (H)

18.15

V

+ Ladislav a Albína Lupták (O)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ rodičia Bartík (H)

16.00

S

Gallik – Benčová (O)

17.00

S

Krajčír – Iváková (O)

Nedeľa

24. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(O)

8.30

S

+ Ondrej a Anna Kelčík (H)

9.15

V

(Ch)

10.30

S

Za farníkov (Ch)

Deti: vo štvrtok začnú sv. omše pre deti, pozývame všetky deti na stretnutie s JK.

Milodar: na kostol venovali zo sobáša Hládekovcov 100 € a Kotlárikovcov 50 €. Pán Boh zaplať.

Pápež: ponúkame možnosť autobusového pútnického zájazdu na stretnutie so svätým otcom Františkom do Prešova 14. septembra. Je potrebné byť registrovaní a mať vstupenku s QR kódom. Viac na plagáte.

Mládež: Komisia pre mládež v Spišskej diecéze ponúka mladým možnosť putovať na stretnutie s pápežom Františkom špeciálnym autobusom do Košíc. Viac informácii a prihlasovanie na komisia.sk.

SSV: prišli podielové knihy a kalendáre SSV, vyzdvihnite si ich za 8 € u svojich distributérov.

Rebrík: Aj v školskom roku 2021/2022 vychádza katolícky časopis Rebrík, jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Je vhodný pre žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Veľmi povzbudzujeme, aby ste svojim deťom či vnúčatám objednali tento časopis. Predplatné na celý školský rok je 17,50 eur. Aby ste si nemuseli časopis objednávať sami, v sakristii sa môžete zapísať do pripraveného formuláru, nemusíte ešte nič platiť a kaplán sa vám ozve s bližšími informáciami. Ak by ste si chceli časopis prezrieť, niektoré staršie výtlačky si môžete zobrať zo zadu zo stolíka.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Daniel Gallik, syn Jaroslava a Anny r. Svitanovej, býv. v Strážkach, a Mária Benčová, dcéra Jaroslava a Kataríny r. Ondrejkovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

Marián Dvorský, syn + Eduarda a + Antónie r. Majerovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Júlia Dudášová, dcéra Dušana a Ireny r. Kurpašovej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Jozef Kelčík, syn Jozefa a + Boženy r. Veselovskej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Michaela Pudišová, dcéra Vladimíra a Miroslavy r. Bystričanovej, býv. v Ružomberku.

Martin Tkáčik, syn Viliama a Ľudmily r. Fričovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Zuzana Thomková, dcéra Ladislava a Aleny r. Balšiankovej, býv. v Ratkove. Ohlasujú sa po 2. raz.

Jozef Cevár, syn Jozefa a Vilmy r. Dobákovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Lucia Šoošová, dcéra Pavla a Zdenky r. Jackovej, býv. v Lipt. Revúcach. Ohlasujú sa po 1. raz.