22. nedeľa v Cezročnom období 29. 8. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Za BP a DDS pre príbuzných birmovancov (O)

+ Ján a Emília Frič, Rafaj (H)

18.15

V

+ z rod. Cevár (Ch)

Utorok

 

6.45

S

+ Ladislav a Anna Benčo (50 r. sobáša) (Ch)

+ Daniel Kelčík s rod. (H)

16.00

S

Hládek – Jelšovková (O)

Streda

 

17.30

S

Poďak. za 82 r. (O)

+ Blažej a za BP manželky pri 70 r. (H)

18.15

V

+ Jozef a Anna Lupták (Ch)

Štvrtok

 

8.00

S

Za BP Heleny (95 r.) (Ch)

17.30

S

+ z rod. Ivák a Benčo (O)

+ rodičia Maršál a sestra (H)

Piatok

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

6.45

S

+ Štefan a Helena Sleziak (10. výr.) (O)

17.30

S

Poďak. za 10 r. manželstva (H)

18.15

V

Poďak. za 50 r. manželstva (Ch)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ Jozef Bartík (20. výr.) (H)

16.30

S

Kochánek – Ondrejková (Ch)

14.30

V

Kotlárik – Jacková (O)

16.00

V

Hlavatý – Iváková (L)

Nedeľa

23. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(Ch)

8.30

S

Za šťastlivý pôrod (H)

9.15

V

(Ch)

10.30

S

(O)

Sv. spoveď: vo farskom kostole v utorok po sv. omši, vo štvrtok a piatok od 16.00 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Duchovná obnova: Spoločenstvo Srdce leva 2 v spolupráci s farským úradom Vás srdečne pozývajú na duchovnú obnovu. Bližšie informácie sa nachádzajú na plagáte.

Milodar: na kostol venovali zo sobáša Hroncovcov 100 €. Pán Boh zaplať.

Pápež: ponúkame možnosť autobusového pútnického zájazdu na stretnutie so svätým otcom Františkom do Prešova 14. septembra. Je potrebné byť registrovaní a mať vstupenku s QR kódom. Viac na plagáte.

Mládež: Komisia pre mládež v Spišskej diecéze ponúka mladým možnosť putovať na stretnutie s pápežom Františkom špeciálnym autobusom do Košíc. Viac informácii a prihlasovanie na komisia.sk.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Šimon Hládek, syn Jozefa a Dany r. Ondríkovej, býv. v Komjatnej, a Terézia Jelšovková, dcéra Damiána a Violy r. Antolovej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Zdenko Kotlárik, syn Zdenka a Dany r. Michelovej, býv. v Trenčíne, a Michaela Jacková, dcéra Petra a Hany r. Miksovej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Anton Hlavatý, syn Antona a Anny r. Ondrejkovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Nikola Iváková, dcéra Petra a Martiny r. Kúkolovej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Michal Kochánek, syn Ivana a Soni r. Kronbergerovej, býv. v Bratislave, a Zuzana Ondrejková, dcéra Milana a Marty r. Fričovej, býv. v Bratislave. Ohlasujú sa po 3. raz.

Daniel Gallik, syn Jaroslava a Anny r. Svitanovej, býv. v Strážkach, a Mária Benčová, dcéra Jaroslava a Kataríny r. Ondrejkovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.

Marián Dvorský, syn + Eduarda a + Antónie r. Majerovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Júlia Dudášová, dcéra Dušana a Ireny r. Kurpašovej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Jozef Kelčík, syn Jozefa a + Boženy r. Veselovskej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Michaela Pudišová, dcéra Vladimíra a Miroslavy r. Bystričanovej, býv. v Ružomberku.

Martin Tkáčik, syn Viliama a Ľudmily r. Fričovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Zuzana Thomková, dcéra Ladislava a Aleny r. Balšiankovej, býv. v Ratkove. Ohlasujú sa po 1. raz.