21. nedeľa v Cezročnom období 22. 8. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Milan a synovia (H)

18.15

V

Poďak. za 40 a 35 r. a za DDS pre rod. (O)

Utorok

Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

6.45

S

+ Anton Ondrejka (1. výr.) (Ch)

+ z rod. Gejdoš a Kelčík (H)

Streda

 

17.30

S

+ Michal Šrajer (3. výr.) (Ch)

+ z rod. Frič a Purdiak (H)

18.15

V

Poďak. za 15 r. manž., za Z a DDS pre rod. (O)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Štefan Ivák (26. výr.) (Ch)

17.30

S

+ Anna Ševčíková (2. výr.) (O)

Za Z duše i tela pre Štefana (H)

Piatok

Sv. Moniky, spomienka

17.30

S

+ Anna Mojšová (3. výr.) (Ch)

Za BP syna a vnuka (H)

18.15

V

Poďak. za 75 r. a za BP pre rod. (O)

Sobota

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

6.45

S

+ Emília Kubalová (Ch)

+ z rod. Jána a Márie Sleziak (H)

15.00

S

Sleziak – Lagová (O)

16.30

S

Domiter – Buricová (Obrad, Ch)

Nedeľa

22. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(O)

8.30

S

Za BP rod. Gejdoš a Kelčík (H)

9.15

V

(Ch)

10.30

S

(O)

Pohreb: v pondelok je o 15.00 hod. pohreb Márie Ondrejkovej.

Adorácia: bude v piatok po sv. omši, od 20.00 do 21.00 hod. moderovaná.

Mládež: Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva na modlitbové stretnutie za mladých pod názvom DVOJBODKA za prázdninami. V sobotu 28.8. na Mariánskej Hore v Levoči. Viac info a program nájdete na komisia.sk.

Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby Diecézneho katechetického úradu.

Duchovná obnova: Spoločenstvo Srdce leva 2 v spolupráci s farským úradom Vás srdečne pozývajú na duchovnú obnovu. Bližšie informácie sa nachádzajú na plagáte.

Milodar: na kostol venovali zo sobáša Gejdošovcov 100 €. Pán Boh zaplať.

Pápež: bola spustená registrácia účastníkov na jednotlivé, verejné podujatia návštevy so Svätým Otcom:  https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/. Jeden účastník môže byť prítomný i na viacerých podujatiach, na každé jedno je však potrebná osobitná registrácia.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Matúš Sleziak, syn Karola a Zuzany r. Sališovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Radka Lagová, dcéra Štefana a Jitky r. Antolovej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Róbert Domiter, syn + Jána a Emílie r. Hanulovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Miriam Buricová, dcéra Ľubomíra a Anny r. Dudovej, býv. v Lipt. Mikuláši. Ohlasujú sa po 3. raz.

Šimon Hládek, syn Jozefa a Dany r. Ondríkovej, býv. v Komjatnej, a Terézia Jelšovková, dcéra Damiána a Violy r. Antolovej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Zdenko Kotlárik, syn Zdenka a Dany r. Michelovej, býv. v Trenčíne, a Michaela Jacková, dcéra Petra a Hany r. Miksovej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Anton Hlavatý, syn Antona a Anny r. Ondrejkovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Nikola Iváková, dcéra Petra a Martiny r. Kúkolovej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Michal Kochánek, syn Ivana a Soni r. Kronbergerovej, býv. v Bratislave, a Zuzana Ondrejková, dcéra Milana a Marty r. Fričovej, býv. v Bratislave. Ohlasujú sa po 2. raz.

Daniel Gallik, syn Jaroslava a Anny r. Svitanovej, býv. v Strážkach, a Mária Benčová, dcéra Jaroslava a Kataríny r. Ondrejkovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.