19. nedeľa v Cezročnom období 8. 8. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok

17.30

S

+ Alexander (H)

18.15

V

Poďak. za 40 r. manž. (O)

Utorok

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

6.45

S

+ Ján a Mária Kelčík, Vladimír a Daniel (O)

+ rodičia Pečko (H)

Streda

Sv. Kláry, panny, spomienka

17.30

S

Za BP pre rod. (H)

18.15

V

Za šťastlivý pôrod (O)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Edita Vajdová (1. výr.) (O)

17.30

S

+ manžel a BP manželky (H)

Piatok

 

17.30

S

+ Stanislav (H)

18.15

V

Poďak. za 50 r. manž. Václava a Eleny, za Z a BP pre rod. (O)

Sobota

Sv- Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka

6.45

S

+ rodičia Timčo (H)

17.00

S

Gejdoš – Luptáková (L)

Nedeľa

Nanebovzatie Prebl. PM, slávnosť

6.45

S

(H)

8.30

S

Za Z a DDS pre Jolanu (H)

9.15

V

(O)

10.30

S

(O)

Požehnanie bylín a kvetov: bude v nedeľu pri sv. omšiach.

Milodar: na kostol venovali zo sobášov Dutkovcov, Fričovcov a Hladekovcov po 100 € a bohuznámy 50 €. Pán Boh zaplať.

Duchovná obnova: Spoločenstvo Srdce leva 2 v spolupráci s farským úradom Vás srdečne pozývajú na duchovnú obnovu. Bližšie informácie sa nachádzajú na plagáte.

Pápež: Príďte sa stretnúť so Svätým Otcom Františkom v špeciálnej službe dobrovoľníkov. Hľadáme viac ako 1000 ľudí do Šaštína, 700 do Košíc a 1000 do Prešova. Potrebujeme Vás na jednotlivé dni, na služby usporiadateľov v sektoroch, parkovanie, či inde. Všetky informácie aj prihlášku nájdete linku https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Martin Gejdoš, syn Miroslava a Anny r. Ondríkovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Barbora Luptáková, dcéra Igora a Janky r. Drobulovej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Roman Lako, syn Ľubomíra a Lenky r. Bartíkovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Anna Žištiaková, dcéra Jána a + Antónie r. Jandurovej, býv. v Hrboltovej. Ohlasujú sa po 3. raz.

Miloš Hronec, syn Miloša a Zuzany r. Hubovej, býv. Ružomberku, a Denisa Kristová, dcéra Daniela a Ľudmily r. Gejdošovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.

Matúš Sleziak, syn Karola a Zuzany r. Sališovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Radka Lagová, dcéra Štefana a Jitky r. Antolovej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Róbert Domiter, syn + Jána a Emílie r. Hanulovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Miriam Buricová, dcéra Ľubomíra a Anny r. Dudovej, býv. v Lipt. Mikuláši. Ohlasujú sa po 1. raz.