17. nedeľa v Cezročnom období 25. 7. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Joachima a Anny, rodičov Prebl. PM, spomienka

17.30

S

+ Blažena Rybošová (1. výr.) (Ch)

+ Monika Maďarová a manžel (5. výr.) (H)

18.15

V

+ Ondrej a Mária Lupták (O)

Utorok

Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

6.45

S

+ Helena, Štefan a Stanislav Benčo (Ch)

Za Z a BP pre Editu (H)

Streda

 

17.30

S

+ Emília Littvová (1. výr.) (Ch)

Za Z a BP pre Tatianu Fiačanovú (H)

18.15

V

+ Štefan a Anna Hlavatý (O)

Štvrtok

Sv. Marty, Márie a Lazára, spomienka

6.45

S

+ Adriana Jarottová, za Z, BP pre rodičov (Ch)

17.30

S

+ Vladimír Benčo st. (1. výr.) (O)

Za BP v chorobe (H)

Piatok

Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

17.30

S

Za BP a DDS pre rod. Priesol, Fliega a Buďvesel (Ch)

+ Ondrej a Emília Dvorský, st. rodičia a Cecília (H)

18.15

V

Za BP rod. Frič (O)

Sobota

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

6.45

S

Za Z a poďak. za 67 r. Heleny (H)

14.30

S

Čížik – Rázgová

15.30

S

Dutka – Sekanová

16.30

S

Frič – Mrvová

Nedeľa

18. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(O)

8.30

S

+ Alexander (H)

9.15

V

(Ch)

10.30

S

(O)

Púť: na budúcu nedeľu bude púť v Trlenskej doline k Panne Márii Snežnej. Slávnostnú sv. omšu o 15.00 hod. bude mať vladyka Cyril Vasiľ, košický eparcha.

Milodar: na kostol venovali zo sobáša Hammerovcov 100 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Lukáš Čížik, syn Karola a Silvie r. Kováčovej, býv. v Bešeňovej, a Dominika Rázgová, dcéra Milana a Mariety r. Ondrejkovej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Miloš Dutka, syn Miloša a Moniky r. Nemčekovej, býv. v Ludrovej, a Soňa Sekanová, dcéra Miroslava a Oľgy r. Dvorskej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Peter Frič, syn Miroslava a Oľgy r. Baníkovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Lucia Mrvová, dcéra Jaroslava a Lucie r. Lakovej, býv. v Lipt. Sliačoch.Ohlasujú sa po 3. raz.

Kristián Hladek, syn Štefana a Márie r. Šimčekovej, býv. v Lipt. Osade, a Barbora Antolová, dcéra + Milana a Ruženy r. Ondrejkovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.

Martin Gejdoš, syn Miroslava a Anny r. Ondríkovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Barbora Luptáková, dcéra Igora a Janky r. Drobulovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.

Kniha: ponúkame v sakristii za 20 € knihu Čarovné sakrálne pamiatky. Je to krásna publikácia s fotkami kostolov celého Slovenska a malou prezentáciou aj Sliačov. Vhodný darček a keďže je všetko v slovenčine i v angličtine, výborný darček aj do zahraničia.