16. nedeľa v Cezročnom období 18. 7. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Emília a Kliment Ondrejka (H)

18.15

V

+ Ivan Kováčik (Ch)

Utorok

 

6.45

S

Za BP Jaroslava a Márie (50 r.) (Ch)

+ Dušan Bartánus (H)

Streda

 

17.30

S

Za Z a DDS pre rod. Jozefa Badánika (H)

18.15

V

Poďak. za 20 r. a za Z a BP rod. (Ch)

Štvrtok

Sv. Márie Magdalény, spomienka

6.45

S

Poďak. za 70 r. Márie Kováčikovej (Ch)

17.30

S

Za Z a BP pre Zuzku Priesolovú (H)

Piatok

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

17.30

S

+ Ján Ševčík (H)

18.15

V

Za Z, BP, oslob. od alkoholu a poďak. za 50 r. Jána (Ch)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Poďak. za 40 r. manželstva (H)

16.00

S

Hammer – Almanová (Ch)

Nedeľa

17. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(H)

8.30

S

Za Z a BP pre Marka (H)

9.15

V

(Ch)

10.30

S

(Ch)

Milodar: na kostol venovali zo sobášov Ovadovcov a Sleziakovcov po 100 €. Pán Boh zaplať. Dňa 19. júna 2021 zničil požiar príbytky 21 rodín žijúcim v obci Nová Belá (Nowa Biała) v Poľsku. Keďže táto dnešná časť Poľska patrila niekedy k Spišskej diecéze a dodnes tam žije slovenská komunita, spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš povzbudzuje Boží ľud našej diecézy, aby podľa svojich možností aj skromným milodarom prispeli na obnovu zničených domov. Zbierka prebieha prostredníctvom Spišskej katolíckej charity. Prispieť možno na číslo účtu: IBAN: SK29 0900 0000 0051 5236 3225; variabilný symbol: 804101. Viac info na caritas.sk.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Juraj Hammer, syn Antona a Ivety r. Gazdaricovej, býv. v Žiline, a Soňa Almanová, dcéra Petra a Márie r. Fričovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

Lukáš Čížik, syn Karola a Silvie r. Kováčovej, býv. v Bešeňovej, a Dominika Rázgová, dcéra Milana a Mariety r. Ondrejkovej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Miloš Dutka, syn Miloša a Moniky r. Nemčekovej, býv. v Ludrovej, a Soňa Sekanová, dcéra Miroslava a Oľgy r. Dvorskej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Peter Frič, syn Miroslava a Oľgy r. Baníkovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Lucia Mrvová, dcéra Jaroslava a Lucie r. Lakovej, býv. v Lipt. Sliačoch.Ohlasujú sa po 2. raz.

Kristián Hladek, syn Štefana a Márie r. Šimčekovej, býv. v Lipt. Osade, a Barbora Antolová, dcéra + Milana a Ruženy r. Ondrejkovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.

Kniha: ponúkame v sakristii za 20 € knihu Čarovné sakrálne pamiatky. Je to krásna publikácia s fotkami kostolov celého Slovenska a malou prezentáciou aj Sliačov. Vhodný darček a keďže je všetko v slovenčine i v angličtine, výborný darček aj do zahraničia.