13. nedeľa v Cezročnom období 27. 6. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka

17.30

S

+ Ondrej a Anna Kelčík (Ch)

+ Jozef Kobeľa (H)

18.15

V

Za dobrodincov vo farnosti (Č)

Utorok

Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť, prikázaný sviatok

6.45

S

Za dobrodincov vo farnosti (Č)

17.30

S

+ Cyprián Frič a BP manželky (H)

18.15

V

Za farníkov (Ch)

Streda

 

8.00

S

Te Deum (Ch)

17.30

S

Za BP, DDS a poďak. pre Pavla a rod. (H)

Štvrtok

 

6.45

S

+ st. rodičia Caban a Frič (Ch)

17.30

S

Za DDS pre rodinu (O)

Za BP, DDS a poďak. pre dcéru a rod. (H)

Piatok

Návšteva Prebl. Panny Márie, sviatok

6.45

S

Za DDS pre rod. Domiter, Vician a Šavol (Ch)

17.30

S

+ Sabína (H)

18.15

V

Za BP pri 70 r. Emílie (O)

Sobota

Sv. Tomáša, apoštola, sviatok

6.45

S

+ Ján, Helena a František (H)

15.00

S

Ovad – Vajdová (O)

Nedeľa

14. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(O)

8.30

S

Za Z a BP Milana (H)

9.15

V

(O)

10.30

S

(O)

Úplné odpustky: veriaci, ktorý v utorok bude zbožne používať nábožný predmet požehnaný pápežom alebo biskupom alebo navštívi katedrálu alebo baziliku, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. K tomu sa treba pomodliť Otče náš a Verím v Boha.

Sv. spoveď: vo farskom kostole vo štvrtok a piatok od 16.30 hod., vo Vyšnom v pondelok a piatok hodinu pred sv. omšami.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Tomáš Ovad, syn Branislava a Janky r. Domiterovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Simona Vajdová, dcéra Miroslava a Aleny r. Antolovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

Martin Sleziak, syn + Petra a Eleny r. Šimkovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Miroslava Mojšová, dcéra + Šimona a Terézie r. Podstrelencovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.

Kniha: ponúkame v sakristii i na fare za 20 € knihu Čarovné sakrálne pamiatky. Je to krásna publikácia s fotkami kostolov celého Slovenska a malou prezentáciou aj Sliačov. Vhodný darček a keďže je všetko v slovenčine i v angličtine, výborný darček aj do zahraničia.