12. nedeľa v Cezročnom období 20. 6. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

17.30

S

+ rodičia (Č)

+ Milan Mojš (H)

18.15

V

Za DDS pre vnúčatá a pravnúčatá a poďak. za dar života Ninky a Alicky (Ch)

Utorok

 

6.45

S

+ Ján Hadač (10. výr.) (Č)

Za Z a BP pre Margitu (H)

Streda

 

17.30

S

+ Mária Sliacka r. Buďveselová (1. výr.) (Č)

+ Ondrej a Anna Benčo a syn Jozef (H)

18.15

V

+ Branko a Marek (Ch)

Štvrtok

Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

6.45

S

+ Jozef, Ondrej a Helena Antol, Pavol, Peter a Anna Koreň (Ch)

17.30

S

Za Z a BP pre Janku a jej tri deti (Č)

+ Ján Jacko z Dielnic (H)

Piatok

 

17.30

S

+ Edita Kelčíková (1. výr.) (Č)

Za Z, BP a ochranu PM pre Vieru, deti a vnúčatá z rod. Kobeľ (H)

18.15

V

+ Margita Vajdová (5. výr.) (Ch)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ z rod. Kelčík (H)

16.30

V

Diačik – Vicianová (Ch)

Nedeľa

13. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(Ch)

8.30

S

Za Z a DDS pre Jolanu (H)

9.15

V

(Č)

10.30

S

Za farníkov (Ch)

Magura: pozývame vás na sv. omšu na Magure v sobotu o 11.00 hod.

Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Filip Diačik, syn Jána Šáfra a Magdalény Diačikovej r. Kostolnej, býv. v Palúdzke, a Kristína Vicianová, dcéra Vladimíra a Anny r. Fričovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

Tomáš Ovad, syn Branislava a Janky r. Domiterovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Simona Vajdová, dcéra Miroslava a Aleny r. Antolovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.

Martin Sleziak, syn + Petra a Eleny r. Šimkovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Miroslava Mojšová, dcéra + Šimona a Terézie r. Podstrelencovej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Roman Lako, syn Ľubomíra a Lenky r. Bartíkovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Anna Žištiaková, dcéra Jána a + Antónie r. Jandurovej, býv. v Hrboltovej. Ohlasujú sa po 1. raz.

Kniha: ponúkame v sakristii i na fare za 20 € knihu Čarovné sakrálne pamiatky. Je to krásna publikácia s fotkami kostolov celého Slovenska a malou prezentáciou aj Sliačov. Vhodný darček a keďže je všetko v slovenčine i v angličtine, výborný darček aj do zahraničia.