10. nedeľa v Cezročnom období 6. 6. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Aladár a Emília Rijo (H)

18.15

V

Poďak. za 60 r. Ľubomíra (Ch)

Utorok

 

6.45

S

Za Z, BP a DDS pri skúškach vnučky (Č)

Za BP pri operácii (H)

Streda

 

17.30

S

+ Rajmund a Anna Hlavatý a František (Č)

+ Vladimír a Anna Dobrík (H)

18.15

V

Poďak. za 60 r. a 35 r. manž. (Ch)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Andrea Sliacka (Ch)

17.30

S

+ z rod. Caban a Olekšák (Č)

+ st. rodičia Gejdoš a Mrva (H)

Piatok

Najsv. Srdca Ježišovho, slávnosť

17.30

S

Za Z a BP pre rodičov, dcéru a vnúčatá (Č)

+ Anton Ondrejka (10. výr.) (H)

18.15

V

Poďak. sv. Gerardovi za vyslyšanie (Ch)

Sobota

Nepoškvr. Srdca Prebl. PM, spomienka

6.45

S

+ Štefan a Anna Hlavatý (H)

10.00

V

Za Z a BP pre Vladimíra a rod. (Č)

17.30

S

Za spoločenstvo Srdce Leva (Ch)

Nedeľa

11. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

Za farníkov (Ch)

8.30

S

Za Z a BP pre Ivanu (H)

9.15

V

(Č)

10.30

S

(Č)

Úplné odpustky: veriaci, ktorý sa zúčastní v piatok na verejnom recitovaní modlity Najmilší Ježišu, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

Talentáč: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže v spolupráci s obcami, školami a farnosťami Dolného Liptova pozýva deti vo veku 6-11 rokov na 5 dňový animačný program TALENTÁČ. O deti bude postarané počas pracovných dní od 5. júla do 6. augusta vždy od 8.00 do 16.00 h. TURNUSY prebehnú v Liptovských Sliačoch, Ružomberku – Černovej, Likavke, Liptovskej Teplej, Štiavničke, Ludrovej a Liskovej. Aj toto leto hľadáme talenty, preto sa pridaj k nám a zaži každý deň program plný zábavy, hier a zážitkov. Pre deti bude zabezpečená strava, výlety a vyškolení animátori. Čím skôr uhradíte príspevok, tým nižšiu sumu zaplatíte. Prihlášky sa podávajú do 13. júna. Prihlášku a informácie nájdete na www.talentac.sk. Rozvíjame mládež, preto radi prijmeme medzi nás budúcich animátorov, ktorí nás môžu kontaktovať na čísle 0944018443. Tešíme sa na všetky deti i mládež!

Sčítanie: Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV: ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu obec/naše mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!

Zbierka: na masmédiá činila 1048, 73 €. Pán Boh zaplať za milodary.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Filip Diačik, syn Jána Šáfra a Magdalény Diačikovej r. Kostolnej, býv. v Palúdzke, a Kristína Vicianová, dcéra Vladimíra a Anny r. Fričovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.

Kniha: ponúkame v sakristii i na fare za 20 € knihu Čarovné sakrálne pamiatky. Je to krásna publikácia s fotkami kostolov celého Slovenska a malou prezentáciou aj Sliačov. Vhodný darček a keďže je všetko v slovenčine i v angličtine, výborný darček aj do zahraničia.