Najsvätejšej Trojice 30. 5. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ z rod. Priesol, Littva, Brezňan, Kočibál (Ch)

Za M, DDS a poďak. za 22 r. (H)

18.15

V

+ rodičia Ondrejka a Škrečok (Č)

Utorok

Sv. Justína, mučeníka, spomienka

6.45

S

+ Albín Mihulec (1. výr.) (Ch)

+ vdp. Vincent Dorník (H)

Streda

 

17.30

S

Za Z pre Matúška (Ch)

+ Branislav Brezňan a rodičia (H)

18.15

V

+ Jozef a Božena Šavol (Č)

Štvrtok

Najsv. Kristovho Tela a Krvi, slávnosť, prikázaný sviatok

6.45

S

Za farníkov (Ch)

17.30

S

Za Z duše i tela pre Helenu (H)

18.15

V

(Č)

Piatok

Prvý piatok

6.45

S

Poďak. a BP pre rod. Kelčík (Ch)

11.00

N

(Č)

17.30

S

+ Jozef Dobrík (H)

18.15

V

Za DDS a pomoc v škole pre vnúčatá (Č)

Sobota

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

6.45

S

Za BP a DDS pre birmovancov (Č)

Za Z a BP pre strynú Jolanu (H)

17.30

S

Za Z, L, BP a poďak. za 50 r. manž. (Ch)

Nedeľa

10. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(Č)

8.30

S

+ Jozef Benčo (H)

9.15

V

(Ch)

10.30

S

Za farníkov (Ch)

Sv. spoveď: vo farskom kostole v utorok po sv. omši, v stredu a piatok od 16.00 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami okrem štvrtka.

Úplné odpustky: veriaci, ktorý sa zúčastní vo štvrtok na speve hymnuCtime túto sviatosť slávnu, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Talentáč: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže v spolupráci s obcami, školami a farnosťami Dolného Liptova pozýva deti vo veku 6-11 rokov na 5 dňový animačný program TALENTÁČ. O deti bude postarané počas pracovných dní od 5. júla do 6. augusta vždy od 8.00 do 16.00 h. TURNUSY prebehnú v Liptovských Sliačoch, Ružomberku – Černovej, Likavke, Liptovskej Teplej, Štiavničke, Ludrovej a Liskovej. Aj toto leto hľadáme talenty, preto sa pridaj k nám a zaži každý deň program plný zábavy, hier a zážitkov. Pre deti bude zabezpečená strava, výlety a vyškolení animátori. Čím skôr uhradíte príspevok, tým nižšiu sumu zaplatíte. Prihlášky sa podávajú do 13. júna. Prihlášku a informácie nájdete na www.talentac.sk. Rozvíjame mládež, preto radi prijmeme medzi nás budúcich animátorov, ktorí nás môžu kontaktovať na čísle 0944018443. Tešíme sa na všetky deti i mládež!

Milodar: na kostol venovali z birmovky 120 € a z 1. sv. prijímania 100 €. Pán Boh zaplať.

Sčítanie: Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV: ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu obec/naše mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!

Kniha: ponúkame v sakristii i na fare za 20 € knihu Čarovné sakrálne pamiatky. Je to krásna publikácia s fotkami kostolov celého Slovenska a malou prezentáciou aj Sliačov. Vhodný darček a keďže je všetko v slovenčine i v angličtine, výborný darček aj do zahraničia.