6. veľkonočná nedeľa 9. 5. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

18.00

S

 

+ Urban, Mária a Lýdia (H)

18.00

18.30

V

+ Ludvík, rodičia a rod. (Č)

Utorok

 

17.30

18.00

S

+ Vladimír Cevár (2. výr.) (Ch)

+ vdp. Jozef Dluhoš (H)

18.00

18.30

V

Za Z pre rodičov a svokrovcov (Č)

Streda

 

17.30

18.00

S

Za BP pre Ladislava a rod. (Ch)

Za Z a živú vieru pre Jolanu (H)

18.00

18.30

V

+ Ján a Mária Caban (Č)

Štvrtok

Nanebovstúpenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok

17.30

18.00

S

Za farníkov (Ch)

Za trpezlivosť v chorobe pre Petra (H)

18.00

18.30

V

(Č)

Piatok

Sv. Mateja, apoštola, sviatok

17.30

18.00

S

+ Ladislav a Emília Caban (Ch)

Za DDS pre rod. Branislava Švedu (H)

18.00

18.30

V

Za BP pre rod. pri 50 r. (Č)

Sobota

 

6.45

17.30

S

Na úmysel ordinára (H)

Za poďak. a BP pri 50 r. sobáša (Ch)

18.00

18.30

V

Za Z a BP pre manžela (Č)

Nedeľa

7. veľkonočná nedeľa

6.45

S

(Ch)

8.30

S

+ Ján Jacko z Dielnic (H)

9.15

10.15

V

(Č)

10.30

N

Za farníkov (Ch)

Covid – 19: od 19. apríla je dovolené slúžiť verejné sv. omše pre obmedzený počet ľudí. Na 15 m2 môže byť jeden človek. Vo farskom kostole to vychádza na 10 ľudí okrem kňaza a asistencie, vo Vyšnom 30 ľudí. Prednosť budú mať tí, čo dali na úmysel sv. omše. Prosím o rešpektovanie počtu.

Prosebné dni: nasledujúce tri dni (pondelok, utorok a streda) sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom sú prosby za úrodu.

Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

Titul kaplnky: na budúcu nedeľu bude sv. omša v Nižnom pri kaplnke sv. Jána Nepomuckého o 10.30 hod., vo farskom kostole vtedy nebude, iba ak v prípade nepriaznivého počasia.

Milodar: na kostol venovali zo sobáša Kočibálovcov 200 €. Pán Boh zaplať.

Kniha: ponúkame v sakristii i na fare za 20 € knihu Čarovné sakrálne pamiatky. Je to krásna publikácia s fotkami kostolov celého Slovenska a malou prezentáciou aj Sliačov. Vhodný darček a keďže je všetko v slovenčine i v angličtine, výborný darček aj do zahraničia.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Marek Lupták, syn Ľubomíra a Jany r. Chovancovej, nar. v Ružomberku a býv. v Lipt. Sliačoch, a Simona Cevárová, dcéra + Jozefa a Vilme r. Dobákovej, nar. v Ružomberku a býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.