5. veľkonočná nedeľa 2. 5. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

17.30

18.00

S

Za kňazov (Ch)

+ Ondrej a Anna Brezňan (H)

18.00

18.30

V

+ Jozef (Č)

 

Utorok

 

17.30

18.00

S

Za duše v očistci (Ch)

+ vdp. Ladislav Hostinský (H)

18.00

18.30

V

Za BP rod. Likavčan a Mojš (Č)

Streda

 

17.30

18.00

S

Za Z a BP rod. Dubovecký (Ch)

+ Blažej Caban (5. výr.), a DDS pre vnúčatá (H)

18.00

18.30

V

Za BP pre Janku (Č)

Štvrtok

 

17.30

18.00

S

+ z rod. Juráš a Frič (Ch)

+ Ján Jacko z Dielnic (H)

18.00

18.30

V

Za Z a BP pre členov spoločenstva Srdce leva 2 a ich rodiny (Č)

Piatok

 

17.30

18.00

S

+ Anton Frič (5. výr.) (Ch)

Za BP a DDS pri štátniciach pre Máriu (H)

18.00

18.30

V

+ Milan a Mária Gejdoš (Č)

Sobota

 

6.45

17.30

S

Na úmysel ordinára (H)

+ Mária Fričová (2. výr.) (Ch)

18.00

18.30

V

+ rodičia a bratia (Č)

Nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

6.45

S

(Č)

8.30

S

Za BP a DDS pre Šimona a Terku (H)

9.15

10.15

V

Za farníkov (Ch)

10.30

S

(Č)

Covid – 19: od 19. apríla je dovolené slúžiť verejné sv. omše pre obmedzený počet ľudí. Na 15 m2 môže byť jeden človek. Vo farskom kostole to vychádza na 10 ľudí okrem kňaza a asistencie, vo Vyšnom 30 ľudí. Prednosť budú mať tí, čo dali na úmysel sv. omše. Prosím o rešpektovanie počtu.

Nácvik: stretnutie rodičov a detí 1. sv. prijímania nebude. Prosím o stretnutie birmovancov budúcu nedeľu o 11.00 hod. v kostole vo Vyšnom Sliači.

Milodar: na kostol venoval bohuznámy 90 €. Pán Boh zaplať.

Komisia pre mládež: rozbieha kampaň pod názvom RE 246 úroveň 2.0. O čo ide? Inšpirovaní encyklikou Laudatio Si od pápeža Františka, chceme s mladými spolu vyzbierať 246 vriec odpadu (práve toľko bodov má encyklika) a tak konkrétne prispieť k starostlivosti o náš spoločný domov. Viac info o kampani: na www.komisia.sk.

Kniha: ponúkame v sakristii i na fare za 20 € knihu Čarovné sakrálne pamiatky. Je to krásna publikácia s fotkami kostolov celého Slovenska a malou prezentáciou aj Sliačov. Vhodný darček a keďže je všetko v slovenčine i v angličtine, výborný darček aj do zahraničia.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Marek Lupták, syn Ľubomíra a Jany r. Chovancovej, nar. v Ružomberku a býv. v Lipt. Sliačoch, a Simona Cevárová, dcéra + Jozefa a Vilme r. Dobákovej, nar. v Ružomberku a býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.