Veľkonočná nedeľa 4. 4. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

Za BP, ochranu PM a svetlo DS pre rod. Gejdoš (H)

 

Utorok

 

+ Ján Jacko z Dielnic (H)

Za Z a BP pre dcéru (Č)

Streda

 

Za BP pre manželov (55. výr.) (Ch)

+ rodičia Janík (H)

Za Z a BP pre Máriu Fričovú a deti (Č)

Štvrtok

 

+ Jozef Šefčík a synovia (Ch)

Za Z a DDS pre Magdušku a Danku s rod. (H)

Za Z a BP pre rod. Antol, Hulina a vnúčatá (Č)

Piatok

 

Za BP pre rod. Priesol, Fliega a Buďvesel (Ch)

Za DDS pre vnúčatá a pravnúčatá (H)

 

Poďak. za 50 r. a za Z a BP pre rod. Caban a Mlynárik (Č)

Sobota

 

+ rodičia Dušan a Emília Priesol (H)

+ František (Č)

Nedeľa

2. veľkonočná nedeľa

Nedeľa Božieho milosrdenstva

 

Za Z a BP pre rodičov (H)

(Č)

Za farníkov (Ch)

Covid – 19: Od 1. januára do odvolania sú pozastavené verejné bohoslužby. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení. Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

Výročie: v utorok je výročný deň smrti sv. Metoda (885).

Milodar: na kostol venoval bohuznámy 50 €. Pán Boh zaplať.

Kniha: ponúkame na fare za 20 € knihu Čarovné sakrálne pamiatky. Je to krásna publikácia s fotkami kostolov celého Slovenska a malou prezentáciou aj Sliačov. Vhodný darček a keďže je všetko v slovenčine i v angličtine, výborný darček aj do zahraničia.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Rudolf Brečka, syn Rudolfa a Márie r. Sliackej, nar. v Ružomberku a býv. v Lipt. Sliačoch, a Barbora Okšová, dcéra Rastislava a Ivany r. Kačníkovej, nar. i býv. v Ružomberku. Ohlasujú sa po 1. raz.