3. veľkonočná nedeľa 18. 4. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

18.00

S

Za Z a BP pre Annu a Martu (Ch)

Za Z pre Danielu s rod. (H)

18.00

18.30

V

+ z rod. Mojš a Domiter (Č)

Utorok

 

17.30

18.00

S

Za jednotu a BP rod. Čurilla (Ch)

Poďak. za 65 r. manžela (H)

18.00

18.30

V

+ František (Č)

Streda

 

17.30

18.00

S

+ Štefan a Helena Ivák (Ch)

+ Eduard a Školastika (H)

18.00

18.30

V

+ Boleslav, Jozef a Helena Hajas (Č)

Štvrtok

 

17.30

18.00

S

Za Z a BP pre rod. Bartánus (Ch)

Za DDS pre Libušu a Emíliu (H)

18.00

18.30

V

Za BP s pre deti s rod. (Č)

Piatok

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka

17.30

18.00

S

+ Cyril a Anna Gejdoš, Alojz a Mária Salaj (Ch)

+ Slavomír Junka (20. výr.) (H)

18.00

18.30

V

Za milosti a DDS pre birmovancov (Č)

Sobota

 

6.45

17.30

S

+ Dušan (20. výr.) (H)

Za BP krstných a birmovných detí (Ch)

18.00

18.30

V

Na úmysly PM a jej víťazstvo (Č)

Nedeľa

4. veľkonočná nedeľa

6.45

S

(Ch)

8.30

S

+ Stanislav (H)

9.15

10.15

V

(Č)

10.30

S

Za farníkov (Ch)

Covid – 19: od 19. apríla je dovolené slúžiť verejné sv. omše pre obmedzený počet ľudí. Na 15 m2 môže byť jeden človek. Vo farskom kostole to vychádza na 10 ľudí okrem kňaza a asistencie, vo Vyšnom 30 ľudí. Prednosť budú mať tí, čo dali na úmysel sv. omše. Prosím o rešpektovanie počtu, nadpočet nebude vpustený do kostola.

Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. Dnes začína týždeň modlitieb za duchovné povolania. Zbierka pre prenasledovaných bola 936,28 €. Pán Boh zaplať.

Výročie: v pondelok je výročný deň zvolenia emeritného pápeža Benedikta XVI. (2005), vo štvrtok výročie návštevy sv. Ján Pavla II. na Slovensku v roku 1990.

Milodar: na kostol venoval bohuznámy 70 € a bohuznáma 50 €. Pán Boh zaplať.

Kniha: ponúkame na fare za 20 € knihu Čarovné sakrálne pamiatky. Je to krásna publikácia s fotkami kostolov celého Slovenska a malou prezentáciou aj Sliačov. Vhodný darček a keďže je všetko v slovenčine i v angličtine, výborný darček aj do zahraničia.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Rudolf Brečka, syn Rudolfa a Márie r. Sliackej, nar. v Ružomberku a býv. v Lipt. Sliačoch, a Barbora Okšová, dcéra Rastislava a Ivany r. Kačníkovej, nar. i býv. v Ružomberku. Ohlasujú sa po 3. raz.