2. veľkonočná nedeľa 11. 4. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

Za Z, BP a poďak. za 30 a 40 r. (Ch)

Za BP detí a vnúčat (H)

Za BP a DDS pre R. Čurillu (Č)

Utorok

 

+ Ján Bartík a za BP Vlasty (Ch)

+ vdp. Ladislav Hostinský (H)

+ Jozef Frič (Č)

Streda

 

Za Z a BP pri operácii Matejka (Ch)

Za Z, BP a poďak. za 71 r. manžela (H)

+ Félix a Mária Balážec (Č)

Štvrtok

 

Za BP a DDS pre deti, vnúčatá a pravnúčatá (Ch)

Za Z pre Jolku s rod. (H)

Za Z a DDS pre rod. Ovad a Šnelcer (Č)

Piatok

 

+ Jozef (Ch)

Za DDS pre Magdalénu s rod. (H)

 

+ Stanislav (Č)

Sobota

 

Za Z, ochranu a dar viery pre Petra (Ch)

Poďak. za 35 r. manželstva a BP pre rod. (H)

+ Mária Mrvová (1. výr.) (Č)

Nedeľa

3. veľkonočná nedeľa

 

+ z rod. Sleziak a Gejdoš (H)

(Č)

Za farníkov (Ch)

Covid – 19: Od 1. januára do odvolania sú pozastavené verejné bohoslužby. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení. Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

Modlitba: V nedeľu 11. apríla napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie.

Zbierka: v kostole bude vyložená krabica na zbierku na Boží hrob.

Sviatosti: birmovanie bude 22. 5. a 1. sv. prijímanie 23. 5., obe vo Vyšnom Sliači.

Kniha: ponúkame na fare za 20 € knihu Čarovné sakrálne pamiatky. Je to krásna publikácia s fotkami kostolov celého Slovenska a malou prezentáciou aj Sliačov. Vhodný darček a keďže je všetko v slovenčine i v angličtine, výborný darček aj do zahraničia.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Rudolf Brečka, syn Rudolfa a Márie r. Sliackej, nar. v Ružomberku a býv. v Lipt. Sliačoch, a Barbora Okšová, dcéra Rastislava a Ivany r. Kačníkovej, nar. i býv. v Ružomberku. Ohlasujú sa po 2. raz.