Kvetná nedeľa 28. 3. 2021

Liturgický prehľad:

Pondelok

+ rodičia a Ján (Ch)

+ rodičia a deti z rod. Meľo (H)

Na úmysel (Č)

Utorok

+ Anton Ondrejka (Ch)

+ Anna Mrvová (20. výr.) (H)

Za BP pre rod. Blaško a Jacko (Č)

Streda

Za BP pre Helenu Šefčíkovú (Ch)

Za BP, ochranu a DDS pri skúškach syna (H)

+ Alexander (Č)

Štvrtok

Zelený štvrtok Pánovej večere

Za rod. Jelšovka, Sliacky a Dvorský (Ch)

Za DDS a poďak. za 83 r. Jolany (H)

+ Jozef a rodičia Tereštík a Priesol (Č)

Piatok

Veľký piatok

Prísny pôst a zdržiavanie sa mäsa

Sobota

Veľkonočná vigília

+ Helena Antolová (3. výr.) (Ch)

+ Urban a Lýdia (H)

Na úmysel (Č)

Nedeľa

Veľkonočná nedeľa

Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

+ Štefan Bartík, rodičia a súrodenci (H)

(Č)

Za farníkov (Ch)

Covid – 19: Od 1. januára do odvolania sú pozastavené verejné bohoslužby. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení. Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

TV: spišský diecézny administrátor, Mons. Ján Kuboš, bude sláviť Veľkonočné trojdnie v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade, a to konkrétne v týchto časoch:

Zelený štvrtok – 17.00 hod.

Veľký piatok – 15.00 hod.

Biela sobota (Veľkonočná vigília) – 19.30 hod.

Tieto prenosy bude možné sledovať na Youtube kanáli „Rímskokatolícka farnosť Poprad“ (https://www.youtube.com/channel/UCZFYsUznBvbSqpq_Wn2Gyww) alebo na FB stránke farnosti Poprad (informácie nájdete aj na stránke popradskej farnosti: https://www.rkcpoprad.sk/)

Milodar: na kostol venoval bohuznámy 100 €. Pán Boh zaplať.

Kniha: ponúkame na fare za 20 € knihu Čarovné sakrálne pamiatky. Je to krásna publikácia s fotkami kostolov celého Slovenska a malou prezentáciou aj Sliačov. Vhodný darček a keďže je všetko v slovenčine i v angličtine, výborný darček aj do zahraničia.