5. pôstna nedeľa 21. 3. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

+ Oľga Priesolová (H)

 

Utorok

 

+ Jaroslav Junka (H)

Streda

 

+ Marcel a Jozef Hlavatý (H)

+ Cyprián a Anna Bartík (Č)

Štvrtok

Zvestovanie Pána, slávnosť

+ súrodenci a Milan (Ch)

+ Iveta Špirková (H)

+ Viliam a Aladár (Č)

Piatok

 

+ Ján Hanula a za BP Jolany (Ch)

+ Jaroslav Brezňan (H)

 

Poďak. a DDS pre syna (40. r.) (Č)

Sobota

 

+ Emília Buďveselová (1. výr.) (Ch)

+ vdp. Viktor Maretta (H)

 

Nedeľa

Kvetná nedeľa

Nedeľa utrpenia Pána

 

Za BP a DDS pre rodičov, deti a vnúčatá rod. Janík (H)

(Č)

Za farníkov (Ch)

Covid – 19: Od 1. januára do odvolania sú pozastavené verejné bohoslužby. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení. Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

Zbierka: dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Zbierka na charitu činila 1704,93 €. Pán Boh zaplať.

Celodenná adorácia: v stredu bude vyložená Sviatosť Oltárna od 8.30 hod. do 17.30 hod.

Zmena času: na budúci týždeň sa v noci zo soboty na nedeľu mení čas. O 02. hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hod. letného času.

Kniha: ponúkame na fare za 20 € knihu Čarovné sakrálne pamiatky. Je to krásna publikácia s fotkami kostolov celého Slovenska a malou prezentáciou aj Sliačov. Vhodný darček a keďže je všetko v slovenčine i v angličtine, výborný darček aj do zahraničia.