3. pôstna nedeľa 7. 3. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

+ Vladimír, Monika Jacko (Károl), Oľga, Vašek (Ch)

+ z rod. Fekete a Holbus (H)

Za Z a BP pre členov spoločenstva pátra Pia (Č)

Utorok

 

Za BP rod. Jána Dvorského (H)

Za Z, BP a DDS pre rod. Zádrapa (Č)

Streda

 

+ Albín Jacko (Ch)

+ Ján Jacko z Dielnic (H)

Za Z, BP, živú vieru a sv. život pre Alžbetu, deti a vnúčatá (Č)

Štvrtok

 

+ Ján a Kristína Frič (Ch)

+ vdp. Jozef Mrovčák (H)

+ Milan Čieško (Č)

Piatok

 

+ Štefan Ivák a mama (Ch)

+ Lýdia Revallová a Urban a Mária (H)

 

+ Albín, Pavlína a Stanislav Cevár (Č)

Sobota

 

+ Ján a Anna Sliacky, Alexander (Ch)

Na úmysel ordinára (H)

Na úmysel (Č)

Nedeľa

4. pôstna nedeľa

 

Za Z a BP pre manžela (H)

(Č)

Za farníkov (Ch)

Covid – 19: Od 1. januára do odvolania sú pozastavené verejné bohoslužby. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení. Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

Kniha: ponúkame na fare za 20 € knihu Čarovné sakrálne pamiatky. Je to krásna publikácia s fotkami kostolov celého Slovenska a malou prezentáciou aj Sliačov. Vhodný darček a keďže je všetko v slovenčine i v angličtine, výborný darček aj do zahraničia.