6. nedeľa v Cezročnom období 14. 2. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

+ Ján, Albín, Dušan a Oľga Jacko z Rovne (Ch)

+ Kliment a Anna Likavčan a rodičia (H)

+ rodičia Šimček a Vajda, Jolanka a Milan (Č)

Utorok

 

+ vdp. Pavol Uličný (H)

Za BP a DDS pre kňazov (Č)

Streda

Popolcová streda

Pôst a zdržovanie sa mäsa

+ Stanislava Pažičanová (1. výr.) (Ch)

Za BP a DDS pre Ivana (H)

+ Jozef (Č)

Štvrtok

 

+ manžel Anton (Ch)

Za BP rod. Lako (H)

Na úmysel (Č)

Piatok

 

Za Z, BP a poďak. za 65 r. (Ch)

Za DDS, milosti a poďak. za 17 r. Pavla (H)

 

Za Z a BP pre Ladislava a jeho rod. (Č)

Sobota

 

Za BP, DDS a živú vieru pre Máriu (Ch)

Za BP rodiny (H)

Za duše v očistci (Č)

Nedeľa

1. pôstna nedeľa

 

+ Jolana Bartíková (H)

(Č)

Za farníkov (Ch)

Covid – 19: Od 1. januára do odvolania sú pozastavené verejné bohoslužby. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení. Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

Výročie: dnes je výročný deň smrti sv. Cyrila (869).

Modlitbová reťaz: Od popolcovej stredy sa začíname v našej farnosti modliť pôstnu reťaz. Ďakujeme všetkým tým, ktorí sa do reťaze zapísali a povzbudzujeme aj ostatných, hoc aj nezapísaných, aby aj na tento úmysel obetovali svoje modlitby, obety a pod.

Púť zaľúbených: Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na Púť zaľúbených, ktorá sa uskutoční 20. februára 2021. Tento 14. ročník bude veľmi špecifický – po prvýkrát sa bude konať online cez Youtube kanál. Púť je určená pre všetkých zaľúbených (chodiacich, snúbencov i manželov), ale aj pre jednotlivcov. Medzi vrcholy púte patrí streamovaná sv. omša, ktorú bude v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie celebrovať otec biskup Jozef Haľko. Viac sa dozviete na stránke www.zalubeni.sk. Tešíme sa na Vás!

Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Na Dobrú novinu sa vyzbieralo 3500 €. Pán Boh zaplať. Vzadu sú pôstne krabičky, kde si môžete počas pôstu šetriť a darovať na projekty v Ugande a Rwande.

Kniha: ponúkame na fare za 20 € knihu Čarovné sakrálne pamiatky. Je to krásna publikácia s fotkami kostolov celého Slovenska a malou prezentáciou aj Sliačov. Vhodný darček a keďže je všetko v slovenčine i v angličtine, výborný darček aj do zahraničia.