1. pôstna nedeľa 21. 2. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok

+ Ján a Anna, Vladimír Jarotta (Ch)

Za Z a BP pre manželku a dcéru (H)

Za BP a DDS pre deti, vnúčatá a pravnúčatá (Č)

Utorok

 

Za Z, BP a poďak. za 60 r. manžela (Ch)

Za milosti a DDS pre manželov (H)

+ rodičia a krstní rodičia (Č)

Streda

 

+ Emília Jacková (1. výr.) (Ch)

+ Emília Jacková (1. výr.) (H)

Za milosti pre rod. Juráš (Č)

Štvrtok

 

Za poďak. a BP pre rod. Jackovú (Ch)

+ Emil a Mária, Jozef, Stanislav a Anna (H)

Na úmysel (Č)

Piatok

 

+ rodičia (Ch)

Za Z, BP a DDS pre deti a vnúčatá (H)

 

+ Jozef (Č)

Sobota

 

+ Milan a Irena, Milan a Anton (Ch)

Za Z a BP v tehotenstve a šťastlivý pôrod (H)

Za duše v očistci (Č)

Nedeľa

2. pôstna nedeľa

 

+ vdp. Jozef Mrovčák (H)

(Č)

Za farníkov (Ch)

Covid – 19: Od 1. januára do odvolania sú pozastavené verejné bohoslužby. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení. Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

Zbierka: od dnes je zbierka na charitu. Môžte na ňu prispieť do krabice v kostole.

Jarné kántrové dni: sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsah je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

Kniha: ponúkame na fare za 20 € knihu Čarovné sakrálne pamiatky. Je to krásna publikácia s fotkami kostolov celého Slovenska a malou prezentáciou aj Sliačov. Vhodný darček a keďže je všetko v slovenčine i v angličtine, výborný darček aj do zahraničia.