4. nedeľa v Cezročnom období 31. 1. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

Poďak. za 50 r. manž. a BP pre rod. (Ch)

Poďak. za 85 r. života (H)

Za BP pre Zuzanu a rod. Lupták (Č)

Utorok

Obetovanie Pána, sviatok

Poďak. za 30 r. Lucie (Ch)

+ vdp. Ignác Hrubý (H)

+ Mária Iváková (Č)

Streda

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka

+ Blažej Likavčan a rodičia (H)

Za vyslyšané prosby (Č)

Štvrtok

 

Za DDS a živú vieru pre Mateja a Michala (Ch)

+ František a rodičia (H)

Za BP v rodine (Č)

Piatok

Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka

Za BP a šťastlivý pôrod Zuzky (Ch)

Poďak. za 65 r. života (H)

 

Za BP rod. Šimček, Caban, Mlynárik a DDS pre vnúčatá a pravnúčatá (Č)

Sobota

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

+ Adrianka Jarottová (1. výr.) (Ch)

+ Cyprián Frič a za BP rod. (H)

Za duše v očistci (Č)

Nedeľa

5. nedeľa v Cezročnom období

 

Za živú vieru, radosť a BP pre Máriu (H)

(Č)

Za farníkov (Ch)

Covid – 19: Od 1. januára do odvolania sú pozastavené verejné bohoslužby. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení. Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

Požehnanie sviec: v utorok požehnáme sviece. Sviece si poznačte a nechajte v priebehu dňa vzadu v laviciach a v stredu si ich môžete požehnané prevziať.

Kniha: ponúkame na fare za 20 € knihu Čarovné sakrálne pamiatky. Je to krásna publikácia s fotkami kostolov celého Slovenska a malou prezentáciou aj Sliačov. Vhodný darček a keďže je všetko v slovenčine i v angličtine, výborný darček aj do zahraničia.