3. nedeľa v Cezročnom období 24. 1. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok

+ Ján a Kristína Frič (Ch)

+ z rod. Frič (H)

+ Jozef Frič (1. výr.) (Č)

Utorok

Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

+ Michal a Damián Ševčík (Ch)

+ manžel Milan (5. výr.) (H)

Za BP pre rod. Šimček a Ivák (Č)

Streda

 

+ Ján a Margita Hanula a Mária (Ch)

+ rodičia Jacko, Dvorský a sestra Lýdia (H)

+ Vladimír Bartánus (Č)

Štvrtok

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

+ Juraj a Helena Bernolák a Milan a Mária Salák (Ch)

+ z rod. Čvikota (H)

Za Z a BP dieťaťa (Č)

Piatok

 

Za Z a BP pre rod. Ondrejka (Ch)

+ z rod. Oravec (H)

 

 

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

+ Ružena Cevárová (1. výr.) (Ch)

+ Mons. Štefan Sečka (H)

Za Z a BP pre rod. deviatnika (Č)

Nedeľa

4. nedeľa v Cezročnom období

 

+ Štefan a Helena Ivák (H)

(Č)

Za farníkov (Ch)

Covid – 19: Od 1. januára do odvolania sú pozastavené verejné bohoslužby. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení. Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.  

Kniha: ponúkame na fare za 20 € knihu Čarovné sakrálne pamiatky. Je to krásna publikácia s fotkami kostolov celého Slovenska a malou prezentáciou aj Sliačov. Vhodný darček a keďže je všetko v slovenčine i v angličtine, výborný darček aj do zahraničia.