Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 27 12. 2020

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. neviniatok, mučeníkov, sviatok

+ Štefan, Helena a Stanislav Benčo (Ch)

Za Z a BP pre manžela (H)

Za duše v očistci (Č)

Utorok

 

+ Florián Matuška (1. výr.) (Ch)

+ z rodiny Emila Ondrejku a Jána Sleziaka (H)

Za Z a BP pre rod. Šefčík (Č)

Streda

 

Za Z a BP pre rod. Róberta Michalicu (H)

Za Z a BP pre Františka Šefčíka a Annu Kelčíkovú s rod. (Č)

Štvrtok

 

+ Daniel a Helena Priesol (Ch)

+ Jožko Gejdoš (5. výr.) (H)

Za uzdravenie Matúška (Č)

Piatok

Panny Márie Bohorodičky, slávnosť, prikázaný sviatok

Za farníkov (Ch)

+ manžel a za BP manželky (H)

 

 

Sobota

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

Za verných zosnulých (Ch)

Za Z, BP a DDS pre rod. Jelšovka a Gasta (H)

Za Božie milosti pre šťastné manželstvo (Č)

Nedeľa

2. nedeľa po Narodení Pána

 

+ manžel Alexander (H)

(Č)

Za farníkov (Ch)

Covid – 19: z dôvodu korony sú zakázené akékoľvek verejné bohosužby.

Dobrá novina: na Dobrú novinu môžete prispieť do škatule vo farskom kostole.

Kniha: ponúkame na fare za 20 € knihu Čarovné sakrálne pamiatky. Je to krásna publikácia s fotkami kostolov celého Slovenska a malou prezentáciou aj Sliačov. Vhodný darček a keďže je všetko v slovenčine i v angličtine, výborný darček aj do zahraničia.

Milodary: bohuznáma obetovala na kostol 50 €, veriaca 100 €, bohuznámy 50 €, veriaca 550 €. Pám Boh zaplať za milodary.