3. adventná nedeľa 13. 12. 2020

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

17.30

S

+ Michal, Ladislav, František, Betka a Renátka (Ch)

Za Z a BP pre chorú matku a dcéru (H)

18.15

V

Za chorú manželku a uzdravenie syna (Č)

Utorok

 

6.45

S

+ Ján a Helena Mrva (Ch)

Za Z a BP pre Mareka a Sofiu Tisoň (H)

Streda

 

17.30

S

+ Damián Ševčík (1. výr.) (Ch)

+ syn Ján a manžel Ján (H)

18.15

V

Za Z, BP a DDS pre rod. Sliacky, Ondrejka a deti (Č)

Štvrtok

 

6.45

S

Za BP rodiny, detí a vnúčat (Ch)

17.30

S

Za BP syna Pavla a dcéru (Č)

Za BP rod. Jacko (H)

Piatok

 

17.30

S

+ Anna Vicianová (1. výr.) (Ch)

+ synovia Marek a Peter, manžel Milan (H)

18.15

V

Za BP a DDS pre Romana, Marcelu a Dianu (Č)

Sobota

 

6.45

S

Za Z a BP pre starú mamu Margitu (Č)

Za Z a BP Vierky s rod. (H)

17.30

S

+ Ján a Anna, brat František (20. výr.) (Ch)

Nedeľa

4. adventná nedeľa

6.45

S

(Č)

8.30

S

+ brat Ján a manželka Mária (H)

9.15

V

(Ch)

10.30

S

Za farníkov (Ch)

Sv. spoveď: keďže to vyzerá tak, že budú obmedzenia aj cez Vianoce, pravdepodobne nebudú ani hromadné spovede. Prvopiatková spoveď platí až do januára a ostatní sa snažte prísť priebežne pred sv. omšami.

Chorí: plánujeme ísť ku chorým, ak to dovolí situácia, v stredu 23. decembra. Kto by mal záujem a nevyskytuje sa v rodine choroba, nech sa zapíše v sakristii.

Dobrá novina: 26. decembra na sv. Štefana sa uskutoční koledovanie Dobrej noviny. Kvôli chorobe deti budú koledovať pod oblokmi, nevstúpia do domov, neprijmú občerstvenie, no o to viac si budú vážiť dar pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Kto chce prijať koledníkov, nech sa zapíše v sakristii. Koledovanie začne o 14.00 hod. vyslaním koledníkov v kostole.

Kniha: ponúkame v sakristii za 20 € knihu Čarovné sakrálne pamiatky. Je to krásna publikácia s fotkami kostolov celého Slovenska a malou prezentáciou aj Sliačov. Vhodný darček na Vianoce a keďže je všetko i v angličtine, výborný darček aj do zahraničia.