34. nedeľa v Cezročnom období 22. 11. 2020

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Za Z a BP v rodine (Č)

Za BP a uzdravenie rodových koreňov (H)

18.15

V

Za Z a BP rod. Andrey Cabanovej (Ch)

Utorok

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

6.45

S

Za dar 50 r. života (Č)

+ rod. Sršeň, Antol a Grenčík (H)

Streda

 

17.30

S

Za BP pri 25. výr. manž. Ondrejka a Mrva (Č)

Za BP rod. a poďak. za 85 r. (H)

18.15

V

+ František Sliacky, Rajmund a Anna (Ch)

Štvrtok

 

6.45

S

Za BP Ondreja a Emílie Frič, Albína a syna (Ch)

17.30

S

+ Ružena Cevárová (Č)

Za BP pri operácii syna (H)

Piatok

 

17.30

S

Za Z a BP (Č)

+ manžel Milan (H)

18.15

V

+ Emanuel a Mária Sliacky (Ch)

Sobota

Panny Márie v sobotu, spomienka

6.45

S

Za Z a BP Marca Tisoňa s rod. (Ch)

Za Z, BP a DDS rod. Vajda, Maslo, Blaško (H)

17.30

S

Za BP rod. Ondrejka (Č)

Nedeľa

1. adventná nedeľa

6.45

S

(Ch)

8.30

S

Za Z a poďak. za 40 r. manž. rod. Ondrejka (H)

9.15

V

(Č)

10.30

S

Za veriacich (Ch)

Covid – 19: Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany – tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou. Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom. Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dve rách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou,dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk – okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov. V daných okolnostiach žiadame seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny, aby návštevy bohoslužieb zvážili. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.

Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

Milodar: na kostol venovali mladomanželia Mojšovci 50 €. Pán Boh zaplať.

Sviatosť zmierenia: pol hodiny pred svätými omšami v týždni.

Adventná aktivita: Pozývame deti, ale aj rodičov na prípravu na Vianoce počas adventu. Keďže máme covidový stav, tak kňazskú úlohu by ste si zobrali na starosť vy rodičia. A to tak, že na budúcu nedeľu by ste prišli po svätej omši do sakristie zobrať do rodiny (nie pre každé dieťa) jednu sadu aktivity – čo je knižočka a 19 nálepiek. A každý deň by rodičia prečítali text zo Svätého písma a k tomu „mini kázeň“ (bude to na farskej stránke) a dali deťom predpísanú úlohu. Keď ju splnia, dajú deťom nálepku, ktorú si za daný deň nalepia do knižočky.