32. nedeľa v Cezročnom období 8. 11. 2020

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

Za Z a BP duše i tela Ľudmily (Ch)

+ z rod. Emila Ondrejku (Č)

Za BP a poďak. za 70 r. Margity (H)

Utorok

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

+ Jozef a BP rod. (Ch)

Za BP rod. Lajčák (Č)

+ Jozef a Františka Jacko (H)

Streda

Sv. Martina z Tours, biskupa, hlavného patróna Spišskej diecézy, sviatok

+ Marcel, Marián a rodičia (Ch)

+ Anna Lajčáková (Č)

+ Ondrej Ondrejka a za Z a BP pre Emíliu (H)

Štvrtok

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka

Za Z a BP pre st. mamy Anna a Marta (Ch)

+ Rastislav Lupták (H)

Piatok

 

Za ochranu, Z a dar viery pre Petra (Ch)

+ Mária Mrvová (1. výr.) (Č)

+ Anna Luptáková (H)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

+ Zdenko a rodičia (Ch)

Za Z a BP matky, syna a rod. (Č)

+ Blažej Sliacky (H)

Nedeľa

33. nedeľa v Cezročnom období

 

Za Z, pokoj, DDS a poďak. za 75 r. (H)

 

Za veriacich (Ch)

 

Poklona: vo štvrtok bude vyložená Sviatosť Oltárna od 8.00 do 18.00 hod.

Zbierka: na budúcu nedeľu je zbierka na seminár. Vo farskom kostole je na to určená pokladnička, kde môžete prispieť.