1. Sv. omše sa slávia bez účasti veriacich. Sľúbené úmysly budú odslúžené súkromne (viď oznamy).

2. Výnimku z obmedzenia má aj naďalej pohreb, krst a sobáš. Pre tieto obrady platí to, čo doteraz: jedna osoba na 15  metrov štvorcových, vonku je počet neobmedzený, pričom treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy. Pre vychádzanie z domu je však potrebný negatívny výsledok testu na Covid-19.

3. Stále je v platnosti dišpenz od fyzickej účasti na sv. omši v nedele a prikázané sviatky a vzbudzovanie si dokonalej ľútosti pri nemožnosti svätej spovede.

4. Všetky ostatné usmernenia a duchovný program počas výnimočného stavu nájdete v sekcii Covid-19.

5. Vaše požiadavky odporúčame riešiť najprv telefonicky na čísle: 044/4372 170  alebo  0918 222 304

6. Stanovisko predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského k celoplošnému testovaniu:
„Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi, ako aj s odborníkmi lekárskej vedy pre túto oblasť, môžem veriacim odporúčať, aby sa nechali otestovať
a napomohli tak spoločnému dobru. Predstavitelia štátu majú snahu a záujem dosiahnuť, aby sa šírenie vírusu a jeho vážne dôsledky zastavili. Treba im v tom pomôcť, a to aj napriek kritickým hlasom, či pochybnostiam.
V daných okolnostiach nik nemá riešenia, proti ktorým by sa nenašli žiadne námietky. Je však zrejmé, že všetci máme spoločnú zodpovednosť za Slovensko. Zodpovednosť využiť to, čo je k dispozícii, aby sme predišli kolapsu zdravotníctva a ďalším vážnym následkom. Prosím preto veriacich, aj všetkých ľudí dobrej vôle, aby výzvu štátu v tomto smere prijali.“