KPKC pripravilo krásne materiály vo forme PDF (kalendár, samolepky…), s ktorými sa deti budú môcť sami, ale aj spoločne s rodičmi, učiteľmi či kamarátmi modliť ruženec (alebo jeden desiatok) s konkrétnymi úmyslami na každý deň počas celého októbra.

Mesiac október je okrem iného výnimočný tým, že viac upriamujeme svoju pozornosť na modlitbu svätého ruženca. Povzbudzujme sa navzájom k modlitbe svätého ruženca a povzbudzujme k nej aj deti a mládež, aby už od útleho veku vedeli zverovať svoje radosti i starosti do rúk Panny Márie a mohli vo svojom živote zažívať zázraky vďaka sile Máriinho príhovoru.

Ponúkame Vám ružencovú aktivitu na október pre deti a mládež, ktorú môžete realizovať v škole i rodine. ruzencova-aktivita-na-oktober-1Stiahnuť

viac na: https://kpkc.sk/aktivita-na-mesiac-oktober/