30. nedeľa v Cezročnom období 25. 10. 2020

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Výročie posviacky farského kostola, slávnosť

+ Jozef Mrva (10. výr.) (Ch)

+ rodičia Mrva a Gejdoš (Č)

Za DDS pre Olinku (H)

Utorok

 

Za šťastlivý pôrod (Ch)

+ st. rodičia Mrva a ich deti s rod. (Č)

Poďak. za 75 r. manžela (H)

Streda

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, odpustová slávnosť

+ Vladimír a Monika Jacko a st. rodičia (Ch)

+ rodičia Juráš (Č)

+ Ján Jacko z Dielnic (H)

Štvrtok

 

+ Štefan a Mária Frič (Ch)

+ rodičia Milan a Helena Frič (Č)

Za DDS pre Mirku (H)

Piatok

 

Za BP pri 70 r. a BP rod. (Ch)

+ mama Mária a sestra Lýdia (H)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

+ Alžbeta Gejdošová (10. výr.) (Ch)

Za BP rod. Jacko a Kelčík (H)

Nedeľa

Všetkých svätých, slávnosť

Za DDS pre vnúčatá (H)

 

 

Za veriacich (Ch)

 

COVID-19: Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel (jedna osoba na 15m2).

Poklona: vo štvrtok bude vyložená Sviatosť Oltárna od 8.00 do 18.00 hod.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Matúš Bartánus, syn Petra a Viery r. Kelčíkovej, nar. a býv. v Ružomberku, a Ivana Hradská, dcéra Mariána a Daniely r. Mikulkovej, nar. a býv. v Ružomberku.

Matúš Mojš, syn Pavla a Aleny r. Ondrejkovej, nar. v Ružomberku a býv. v Lipt. Sliačoch, a Marianna Tkáčová, dcéra Jozefa a Márie r. Veckovej, nar. a býv. v Ružomberku. Ohlasujú sa po 2. raz.