29. nedeľa v Cezročnom období 18. 10. 2020

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

+ Veronika Kamodyová (1. výr.) (Ch)

+ Elena Jarošová (Č)

Za DDS pre vnúčatá a pravnúčatá (H)

Utorok

 

+ Cyril Jacko (Ch)

+ Ivan Kováčik (Č)

Za Z a BP (H)

Streda

 

Poďak. za 60 r. Miroslava (Ch)

+ Jolana Bartíková (1. výr.) (Č)

Za Z a BP pre starkú Annu (H)

Štvrtok

 

+ Ondrej a Mária Balážec (Ch)

+ Michal a Emília Cevár (Č)

+ manžel Jozef (15. výr.) (H)

Piatok

 

+ Anton, Jolanka a rodičia (Ch)

Za Z a DDS pre Adama (H)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

Za šťastný pôrod a BP dcéry (Ch)

+ z rodiny Mrva a Sleziak (H)

Nedeľa

30. nedeľa v Cezročnom období

Za BP a DDS pre Jolanu a jej rod. (H)

 

 

Za veriacich (Ch)

 

COVID-19: od 15. októbra 2020 až do odvolania bude na Slovensku platiť všeobecný zákaz verejných podujatí, ktorý sa týka aj bohoslužieb. Slovenskí biskupi urobili všetko, čo sa dalo, aby zostala zachovaná aspoň minimálna možnosť verejného slávenia. Štátni predstavitelia však napriek tomu trvajú na úplnom plošnom zákaze, jedine s výnimkou krstov, sobášov a pohrebov. V danej situácii, po spoločnom rokovaní cez internet, sa všetci katolícki biskupi Slovenska jednotne rozhodli vydať nariadenie, aby verejné slávenie bohoslužieb bolo od 15. októbra až do odvolania všade pozastavené. Kňazi nech teda od štvrtku bohoslužby slávia súkromne, za účasti max. 5 veriacich, a nech sa tak postarajú aj o prijaté omšové úmysly. Sviatosti bude potrebné vysluhovať na individuálnej báze, bez spoločného zvolávania veriacich, teda tak, ako tomu bolo na začiatku prvej vlny koronavírusu. Treba na toto pamätať aj pri vysluhovaní svätého prijímania, ktorého sa takisto týka toto pravidlo – teda vysluhovať ho na individuálnej báze, nie hromadne. Len na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu na jednu osobu na 15 štvorcových metrov vo vnútri; vonku bude treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov vonku obmedzený nebude.

Zbierka: Dnes slávime Misijnú nedeľu a modlíme sa hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch, prosíme vás o podporu misií cez e-zbierku cez internetovú stránku http://www.misijnediela.sk/podpora/. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Poklona: vo štvrtok bude vyložená Sviatosť Oltárna od 8.00 do 18.00 hod.

Zmena času: v noci z 24. na 25. októbra sa mení čas. O 3.00 hod. letného času posúvame hodiny na 2.00 hod. stredoeurópskeho času.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Matúš Bartánus, syn Petra a Viery r. Kelčíkovej, nar. a býv. v Ružomberku, a Ivana Hradská, dcéra Mariána a Daniely r. Mikulkovej, nar. a býv. v Ružomberku.

Matúš Mojš, syn Pavla a Aleny r. Ondrejkovej, nar. v Ružomberku a býv. v Lipt. Sliačoch, a Marianna Tkáčová, dcéra Jozefa a Márie r. Veckovej, nar. a býv. v Ružomberku. Ohlasujú sa po 1. raz.