28. nedeľa v Cezročnom období 11. 10. 2020

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

Poďak. za 50 r. manž. Ivana a Márie a BP rod. (Ch)

Za BP pre rod. Šida (Č)

Za šťastlivý pôrod a zdravé dieťa pre Lauru (H)

Utorok

 

Za BP pre rod. Štefana Ondrejku (H)

Streda

 

+ Štefan a Anna Vician (Ch)

+ rodičia Kelčík a Beniač (H)

Štvrtok

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Za Z pre členov spevokolu dospelých (Ch)

+ rodičia Dominik a Helena (Č)

+ Michal a Mária (H)

Piatok

 

+ Vladimír Cevár (Ch)

Poďak. za 50 r. manž. a BP a DDS pre rod. (Č)

Za Z Kristíny a rodičov (H)

Sobota

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

 

Za Z a BP Alžbety (80 r.) (Ch)

+ príbuzní a duše v očistci (H)

Nedeľa

29. nedeľa v Cezročnom období

Za veriacich (Ch)

Za Z Zuzany s deťmi (H)

 

 

 

 

COVID-19: Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka sa na žiadosť Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a krízového štábu rozhodol od 12.10. do 1.11. 2020 zrušiť verejné slávenie bohoslužieb v Orave a Liptove, a to len s výnimkou nedeľných a sobotných vigílnych svätých omší: tie zostávajú s limitom 50 účastníkov. Denné bohoslužby od pondelka do soboty sa teda dočasne verejným spôsobom sláviť nebudú. Spišské biskupstvo prosí kňazov aj veriacich, aby toto nariadenie vzali na vedomie a uposlúchli. Dočasné zrieknutie sa denných bohoslužieb je pre nás bolestnou záležitosťou, avšak v zhoršujúcej sa situácii ide o ochranu zdravia a života všetkých. Spišský diecézny biskup povzbudzuje veriacich, aby pozastavenie verejného slávenia neviedlo k ochabnutiu duchovného života: sú to okolnosti, v ktorých sa musíme ešte viac usilovať o život v posväcujúcej milosti, pravidelne sa modliť, a vyprosovať od Pána zastavenie šírenia choroby. Mons. Štefan Sečka zároveň vyzýva k zvýšenej zodpovednosti s ohľadom na zdravie blížnych a uisťuje všetkých o svojej duchovnej blízkosti, modlitbách a požehnaní.

Pobožnosť: nebude do odvolania.

Poklona: vo štvrtok bude vyložená Sviatosť Oltárna od 7.15 do 18.00 hod.

Zbierka: budúca nedeľa je misijná. Pri sv. omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Birmovka: prosíme birmovancov, aby sledovali farskú stránku, sekciu birmovka.