Všetkých svätých 1. 11. 2020

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Spomienka na všetkých verných zosnulých

+ Alžbeta (10. výr.) (Ch)

+ rodičia Ondrej a Mária Šimček a dcéra Jolanka (Č)

+ Albín a Blažena Jacko a syn (H)

Utorok

 

+ Štefan a Mária Frič (Č)

+ Jozef a Pavlína Ondrejka a syn (H)

Streda

Výročie posviacky kostola 2 Sŕdc, slávnosť

Sv. Karola Borromejského, biskupa, spomienka

+ Adolf Fulla, rodičia Fulla a Lako, brat Milan (Ch)

+ Vladimír a Mária Jacko (Č)

Za DDS pre Olinku (H)

Štvrtok

 

Za obrátenie syna (Ch)

+ Lubo Kelčík (Č)

Za BP pri operácii (H)

Piatok

 

Poďak. za 70 r. Ľudmily (Ch)

Za poďak. a BP pre Annu Máriu (H)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

+ Vladimír Cevár (Ch)

+ Milan Domiter a syn Milan (H)

Nedeľa

32. nedeľa v Cezročnom období

 

+ manžel Ján Benčo (H)

 

Za veriacich (Ch)

 

COVID-19: Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich. Dekrét hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich. Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť – akonáhle to bude možné – tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môžu to byť napríklad: ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

Poklona: vo štvrtok bude vyložená Sviatosť Oltárna od 8.00 do 18.00 hod.

Chorí: ku chorým nepôjdeme kvôli situácii s možným prenosom choroby.

Zbierka: na Dobročinné diela Sv. Otca sa vyzbieralo 594,91 €. Pán Boh zaplať.