Každý rok sme mohli získavať úplné odpustky pre duše v očistci v čase od 1. do 8. novembra vrátane tak, že sme navštívili cintorín a pomodlili sme sa za zosnulých. Podobne sme doteraz modli získať tieto odpustky aj 2. novembra, ak sme nábožne navštívili kostol alebo kaplnku a pomodlili sme sa Otče náš a Verím v Boha. Svätý Otec vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu podmienky pre získanie týchto odpustkov upravil nasledovne: Úplné odpustky pre duše v očistci získa ten, kto:
1. v ľubovoľné dni počas celého novembra (môže ich byť osem) navštívi cintorín (až keď to situácia dovolí) a pomodlí sa za zosnulých
2. odpustky z 2. novembra môžu byť presunuté na ktorýkoľvek deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich – treba navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa Otče náš a Verím v Boha.
V obidvoch prípadoch sa vyžaduje splniť tri obvyklé podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca.
3. starí ľudia, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodov obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať úplné odpustky na diaľku. Stačí, ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť – akonáhle to bude možné – tri obvyklé podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca, a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitbu za zosnulých. Môžu to byť napríklad:

  • ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých
  • sv. ruženec
  • ruženec Božieho milosrdenstva
  • iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia
  • meditácia nad evanjeliovými úryvkami ponúkanými v liturgii za zosnulých
  • skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.