Pôstna modlitbová reťaz

Pôstna modlitbová reťaz

Milí farníci,tak ako každý rok v pôstnom období, tak vás aj teraz chceme opäť srdečne pozvať do modlitbovejreťaze. Počas tohto už dlho trvajúceho covidového obdobia sa veľa ľudí po celom svete modlí zazastavenie pandémie Covid-19 a tak sa k tomuto úmyslu chceme pridať...

Duchovná adopcia zomierajúcich

Duchovná adopcia zomierajúcich

Otec biskup Stanislav Stolárik pozýva k duchovnej adopcii tých, ktorí na COVID-19 zomierajú často sami a nepripravení. Pomôcť im môžeme obetovaním modlitby v hodine milosrdenstva, aby sme im vyprosili milosrdenstvo v okamihu z odchodu z tohto sveta, aby ich Ježiš...

Modlitby pri chorom

Modlitby pri chorom

Ponúkame Vám modlitby pri lôžku chorého. Tieto modlitby sú vhodné aj pre členov rodiny, ktorí sa v domácnosti starajú o chorého, alebo pre zdravotníkov v nemocniciach či domovoch sociálnych služieb. Prosím, dajte o tom vedieť aj ďalším, o ktorých viete, že im táto...

24 hodinová modlitba za zastavenie pandémie – AKTUALIZOVANÉ

24 hodinová modlitba za zastavenie pandémie – AKTUALIZOVANÉ

Ľudia dobrej vôle, ktorí môžete, pozývame vás do modlitby a pôstu (tak ako na popolcovú stredu a veľký piatok, alebo aj o chlebe a vode) najmä v stredy a v piatky. Alebo v ktorýkoľvek deň, ako komu vyhovuje. Modlitba a pôst proti vírusu, za naše dediny, mestá, za cely...

Prísny piatkový pôst za odvrátenie koronavírusu

Prísny piatkový pôst za odvrátenie koronavírusu

Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi...

Praktické usmernenie farského úradu

Praktické usmernenie farského úradu

1. Sv. omše sa slávia bez účasti veriacich. Sľúbené úmysly budú odslúžené súkromne (viď oznamy). 2. Výnimku z obmedzenia má aj naďalej pohreb, krst a sobáš. Pre tieto obrady platí to, čo doteraz: jedna osoba na 15  metrov štvorcových, vonku je počet neobmedzený,...

Svätá spoveď a sväté omše

Svätá spoveď a sväté omše

1.) Spovedanie v tomto roku sa vo farnosti nemôže konať doteraz zaužívaným hromadným spôsobom. Musíme zachovávať pokyny zdravotníckych a občianskych autorít, aby sa nezhromažďovali viacerí ľudia na jednom mieste, aby sme sa maximálne chránili nebezpečenstva...

Prosebné modlitby v čase núdze

Prosebné modlitby v čase núdze

Tieto modlitby sa môžete modliť aj v tej 24 hodinovej reťazi. Modlitba v čase núdze Ježišu, prosíme ťa, daj nám v tomto čase šíriaceho sa ochorenia pocítiť svoju uzdravujúcu lásku. Ty si počas svojho života uzdravoval chorých a poskytoval si útechu trpiacim. Prosíme,...