33. nedeľa v Cezročnom období 13. 11. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Dominik a Helena Kelčík (H)

18.15

V

Poďak. za 20 r. dcéry Petry (K)

Utorok

 

6.45

S

Za Z, BP a DDS pre sestru Františku a Máriu (K)

Za duše v očistci (H)

Streda

 

17.30

S

+ rodičia Mihulec a Ondrejka (K)

18.15

V

+ Stanislav a Marta Veselovský (H)

Štvrtok

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

6.45

S

+ Milan a Helena Frič (K)

17.30

S

+ rodičia Štefan a Helena (H)

Piatok

 

17.30

S

Za Z a BP a nasledovanie JK (K)

+ Michal a Oľga Šveda (15. výr.) (H)

18.15

V

Za DDS pre Petra (F)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ Stanislav, Paulína, Albín Cevár (F)

17.30

S

+ Stanislav a Marta Veselovský (H)

Nedeľa

34. nedeľa v Cezročnom období

Nášho Pána Ježiša Krista, kráľa neba i zeme, slávnosť

6.45

S

(K)

8.30

S

Za Z, BP a DDS pre rod. Jána a Pavla Mojša (H)

9.15

V

PZa farníkov (F)

10.30

S

(K)

Premienka: dnes o 14.00 hod. vo farskom kostole.

Birmovanci: pozývame birmovancov na sv. omšu v piatok do farského kostola.

HKR: víkendový program pre manželské páry – Originálne manželské rekolekcie organizuje Hnutie kresťanských rodín na Slovensku. Víkend sa uskutoční v dňoch 18.-20. novembra 2022 v priestoroch Centra Božieho milosrdenstva v Sp. Novej Vsi. Plagát o tomto podujatí nájdete v prílohe.

KPM: Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých v sobotu 19. novembra 2022 do Popradu. Súčasťou doobedňajšieho programu bude svätá omša, svedectvá, informácie a agapé pre tých, ktorí by chceli putovať na Svetové dni mládeže v Lisabone začiatkom augusta 2023. Viac info na komisia.sk.

Úplné odpustky: kto sa zúčastní na erejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Milodar: na kostol venoval bohuznámy 50 €, veriaci 50 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Michal Druska, syn Mariána a Anny r. Ondrejkovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Mariana Víťazová, dcéra Ľubomíra a Anny r. Mydliarovej, býv. v Hubovej. Ohlasujú sa po 2. raz.