4. veľkonočná nedeľa 8. 5. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ krstný otec Daniel (O)

Za šťastlivý pôrod pre dcéru a neter (H)

18.15

V

+ Milan a za Z a BP pre manželku (Ch)

Utorok

 

6.45

S

Za Z a BP Jolany (O)

+ Milan Mojš (H)

Streda

 

17.30

S

+ Jozef a Anna Szanki (O)

+ Ján a Jolana Hanula (H)

18.15

V

Za Z, BP a DDS pre Natašu pri skúškach (Ch)

Štvrtok

 

6.45

S

Za BP Tónka a kňazov farnosti (Ch)

17.30

S

+ Jozef Ševčík (O)

+ Ján a Anna Smiešny, Františka Gorčáková (H)

Piatok

Prebl. PM Fatimskej, ľubovoľná spomienka

17.30

S

+ Ladislav a Emília Caban (O)

+ st. rodičia Ondrej a Alžbeta Kelčík (H)

18.15

V

Poďak. za 40 r. manž., za DDS pre rod. a šťastlivý pôrod (Ch)

Sobota

Sv. Mateja, apoštola, sviatok

6.45

S

Za BP otca J. D. Carmichaela (O)

+ rodičia Emil a Mária a súrodenci (H)

17.30

S

+ Vladimír Cevár (3. výr.) (Ch)

Nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

6.45

S

(Ch)

8.30

S

Za Z a BP pri uzdravení (H)

9.15

V

(O)

10.30

S

(Ch)

Pobožnosť: dnes bude o 14.00 hod. spojená s premienkou.

Denné centrum: Denné centrum Liptovské Sliače pozýva všetkých seniorov 13.5.2022 na film Fatima o 10:00 a podľa možnosti čas strávený s kňazom.

Púť Rádia Lumen: Rádio Lumen pripravuje v tomto roku púť pre poslucháčov na Staré Hory (nie do Krakowa), ktorá sa bude konať 14. mája 2022. Viac na plagáte.

Púť: Pozývame vás na farskú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove poslednú májovú nedeľu, 29.5. Odchod autobusu bude o 8:00 na námestí pri farskom kostole. Príspevok je 15 eur. Prihlásiť sa môžete u p. Švidroňovej na tel. čísle, ktoré je na nástenkách alebo u p. kaplána Filipa. Bližšie informácie nájdete na plagáte.

Milodar: na kostol venoval bohuznámy 100 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Miloš Šiška, syn Miloša a Kataríny r. Zápotočnej, býv. v Leštinách, a Terézia Mária Gejdošová, dcéra Miroslava a Margity r. Kromkovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.

Arkadiusz Mikolaj Mazgaj, syn Jerzyho a + Doroty r. Ludwinskej, býv. vo Weselówe, a Jana Kováčiková, dcéra + Ivana a Magdalény r. Adamčiakovej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Tomáš Mrva, syn Antona a Renáty r. Jurčinovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Andrea Jacková, dcéra Milana a Danky r. Luptákovej, býv. v Lipt Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.