2. adventná nedeľa 5. 12. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

+ Alžbeta Krakovská (Ch)

+ Emil Kráľ (H)

Za Z, BP a DDS pre rod. Nemček (O)

Utorok

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Za šťastnú operáciu mamy (Ch)

Za víťazstvo Nepoškvr. Srdca PM (H)

+ Boleslav, Jozef a Helena Hajas a st. rodičia (O)

Streda

Nepoškvrnené počatie Prebl. Panny Márie, slávnosť, prikázaný sviatok

Za farníkov (Ch)

Za BP pre Máriu (90 r.) (H)

Štvrtok

 

+ František a rodičia (Ch)

+ Ján Antol (O)

Za Z, BP a DDS pre Milana s rod. (H)

Piatok

 

Za šťastlivý pôrod a Z rod. (Ch)

+ Milan a Milan (H)

+ Mária Augustína (1. výr.) (O)

Sobota

 

Za BP, L a svornosť rod. (Ch)

+ Slavomír Junka a BP rod. (H)

17.30 S

Za Z a BP pre vnuka Peťka (O)

Nedeľa

3. adventná nedeľa

6.45 S

 

8.30 S

+ Ján a Anna Littva z Dielnic (H)

8.00 V

(O)

9.15 V

 

10.30 S

Za farníkov (Ch)

Covid-19: sv. omše budú ako obyčajne od soboty večera. Na sv. omši môže byť vo farskom 30 a vo Vyšnom 60 ľudí v režime očkovaní a prekonaní.

Zimné kántrové dni: sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

Celodenná adorácia: bude v stredu od 8.30 hod. do 18.00 hod.